MichellevanBommelMediation-MFNRegistermediator_logo

MFN-REGISTER
MEDIATOR

  • De mediator voldoet aan de toetredingseisen van het MFN-register
  • De mediator voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • De mediator werkt onder bepaalde condities, vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MFN-registermediator
  • De mediator valt onder de klachtenregeling en tuchtspraak
  • De mediator heeft voldoende ervaring
  • De mediator heeft voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van mediation en houdt deze ook voortdurend op peil (permanente educatie)

Voor meer informatie: http://mfnregister.nl/

© Michelle van Bommel Mediation · 2020