MichellevanBommelMediation-Arbeidsconflicten-4

MEDIATION
BIJ EEN ECHTSCHEIDING

Je hebt besloten uit elkaar te gaan en hoe nu verder?
Als je het besluit hebt genomen om uit elkaar te gaan, of je nu getrouwd bent, samenwoont of een geregistreerd partnerschap gesloten hebt, komt er veel op je af. Er moeten veel zaken geregeld worden en je weet niet precies waar je nu moet beginnen. Al het vertrouwde valt misschien weg en maakt plaats voor een nieuwe, soms onzekere, toekomst.

Alles van A tot Z geregeld
Het eerste kennismakingsgesprek is een gratis en vrijblijvend informatiegesprek. Tijdens dit eerste gesprek worden de spelregels en werkwijze bij scheidingsmediation uitgelegd, jullie wensen en zorgen worden doorgenomen en uiteraard de tarieven. Natuurlijk hebben jullie volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Indien jullie daarop besluiten de afhandeling van de scheiding of het verbreken van de samenleving, via mij te laten verlopen, dan plannen we een aantal vervolggesprekken waarin o.a. de onderstaande zaken aan bod zullen komen:

  • De woning en toekomstige woonruimte
  • Alimentatieberekeningen
  • Pensioenen
  • Overzicht van jullie bezittingen en schulden
  • Verzekeringen
  • Verdeling van eventuele materiële zaken

Scheiden en Kinderen
Als jullie samen kinderen hebben, heb je daar uiteraard ook zorgen over. Hoe willen jullie de zorg voor de kinderen straks gaan regelen? Kiezen jullie voor co-ouderschap of heb je de voorkeur voor een andere omgangsregeling? Samen met jullie bespreek ik jullie wensen en zorg ik ervoor dat de afspraken vastgelegd worden in een ouderschapsplan.

Afronding scheiding
Nadat de voorbereidende gesprekken afgerond zijn, leg ik alle afspraken vast en stel ik o.a. de volgende documenten op:

  • Het echtscheidingsconvenant
  • Vaststellingsovereenkomst (bij samenwoners)
  • Partner- en of kinderalimentatieberekening
  • Het ouderschapsplan

Als jullie akkoord zijn met de concept stukken, dan kunnen deze ondertekend worden bij de advocaat. Ik werk hiervoor samen met een vast advocatenkantoor: Schravenmade Advocaten in Maarssenbroek.

Na ondertekening, dient de advocaat de officiële stukken in bij de rechtbank en zorgt, na ontvangst van de rechterlijke beschikking, voor inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Na deze laatste stap, is jullie scheiding officieel afgerond en definitief.

Gedurende het hele proces blijf ik jullie aanspreekpunt.

mail mvb mediationbel mvb mediation
© Michelle van Bommel Mediation · 2020