MichellevanBommelMediation-WatisMediation_2

DE UITGANGSPUNTEN
VAN MEDIATION

 • Mediation is vrijwillig
 • Commitment, dat wil zeggen dat partijen bereid moeten zijn er samen uit te komen
 • De mediator is neutraal en onafhankelijk
 • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk
 • Partijen beslissen zelf over de inhoud en/of oplossingen van de mediation
 • Mediation is vrijblijvend
MichellevanBommelMediation-WatisMediation_3

DE VOORDELEN
VAN MEDIATION

 • Sneller dan een juridische procedure
 • Goedkoper dan een juridische procedure
 • Vaak behoud van de relatie
 • Alle partijen krijgen de kans hun kant van het verhaal te vertellen en worden daadwerkelijk gehoord
 • Partijen bedenken samen de oplossingen voor hun conflict en bereiken veelal een duurzame oplossing
 • De mediation is vertrouwelijk
 • Bij een geslaagde mediation wordt een win-win situatie bereikt voor alle deelnemers
© Michelle van Bommel Mediation · 2020